Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2010, Wrocław, 8-10 września 2010

Wystawcy

W czasie trwania Sympozjum będzie zorganizowana wystawa firm zajmujących się produkcją, wdrażaniem, wykorzystaniem i utrzymaniem urządzeń i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Firmy będą miały dodatkowo możliwość organizacji własnych sesji w ramach programu Sympozjum.

Warunkiem udziału w wystawie jest przesłanie formularza wystawcy i wniesienie opłaty do 27 lipca 2011 r.pobierz Pobierz formularz wystawcy

Wypełnione formularze należy przesyłać pod adres:

Sekretariat KSTiT 2011
Politechnika Łódzka
Instytut Elektroniki
ul. Wólczańska 211/215
90-924 Łódź

Ważne daty

16 maja 2011
30 maja 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu,

13 czerwca 2011
21 czerwca 2011
2 lipca 2011 (przedłużony)
decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu,

17 czerwca 2011
29 czerwca 2011
7 lipca 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów (camera ready),

9 lipca 2011
15 lipca 2011 (przedłużony)
obniżona opłata konferencyjna.

Sponsorzy KSTiT 2011:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd Miasta Łodzi

Wydzial EEIiA PL

Sponsor rubinowy

Systemics-PAB

Sponsor bursztynowy

Technitel

Transfer Multisort Elektronik

Hetan