Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2010, Wrocław, 8-10 września 2010

Komitety

Przewodniczący Sympozjum: Sławomir Hausman
Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Langer

Komitet Sterujący

Daniel J. Bem – przewodniczący – Politechnika Wrocławska

Andrzej Dobrogowski – Politechnika Poznańska
Zdzisław Drzycimski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Andrzej Jajszczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Józef Lubacz – Politechnika Warszawska
Grzegorz Różański – Wojskowa Akademia Techniczna
Marian Zientalski – Politechnika Gdańska

Komitet Programowy

Andrzej Dąbrowski – przewodniczący – Politechnika Warszawska

Krzysztof Abramski – Politechnika Wrocławska
Marek Amanowicz – Wojskowa Akademia Techniczna
Hanna Bogucka – Politechnika Poznańska
Wojciech Burakowski – Politechnika Warszawska
Andrzej Czyżewski – Politechnika Gdańska
Przemysław Dymarski – Politechnika Warszawska
Piotr Gajewski – Wojskowa Akademia Techniczna
Sławomir Hausman – Politechnika Łódzka
Wojciech Kabaciński – Politechnika Poznańska
Sylwester Kaczmarek – Politechnika Gdańska
Jerzy Kubasik – Politechnika Poznańska
Sławomir Kula – Politechnika Warszawska
Krzysztof Malinowski – NASK
Józef Modelski – Politechnika Warszawska
Andrzej Pach – Akademia Górniczo-Hutnicza
Zdzisław Papir – Akademia Górniczo-Hutnicza
Michał Pióro – Politechnika Warszawska
Jerzy Siuzdak – Politechnika Warszawska
Władysław Skarbek – Politechnika Warszawska
Maciej Stasiak – Politechnika Poznańska
Paweł Szczepański – Instytut Łączności
Paweł Szulakiewicz – Politechnika Poznańska
Hubert Trzaska – Politechnika Wrocławska
Krzysztof Wesołowski – Politechnika Poznańska
Tadeusz Więckowski – Politechnika Wrocławska
Marian Wnuk – Wojskowa Akademia Techniczna
Józef Woźniak – Politechnika Gdańska
Antoni Zabłudowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Ryszard Zieliński – Politechnika Wrocławska

Komitet Organizacyjny

Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

Anna Borowska-Terka
Dagmara Pabis
Agnieszka Chmielewska-Pawlicka
Łukasz Gotszald
Anna Janisz
Łukasz Januszkiewicz
Piotr Korbel
Stanislaw Krawczyk
Zdzisława Sobańska

Ważne daty

16 maja 2011
30 maja 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu,

13 czerwca 2011
21 czerwca 2011
2 lipca 2011 (przedłużony)
decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu,

17 czerwca 2011
29 czerwca 2011
7 lipca 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów (camera ready),

9 lipca 2011
15 lipca 2011 (przedłużony)
obniżona opłata konferencyjna.

Sponsorzy KSTiT 2011:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd Miasta Łodzi

Wydzial EEIiA PL

Sponsor rubinowy

Systemics-PAB

Sponsor bursztynowy

Technitel

Transfer Multisort Elektronik

Hetan