Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2010, Wrocław, 8-10 września 2010

Rejestracja

Zgłoszanie referatów, przesyłanie prezentacji, przesyłanie oraz zapoznawanie się z recenzjami, a także rejestracja uczestnictwa w konferencji:

Wejście do systemu rejestracji

Ważne daty

16 maja 2011
30 maja 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu,

13 czerwca 2011
21 czerwca 2011
2 lipca 2011 (przedłużony)
decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu,

17 czerwca 2011
29 czerwca 2011
7 lipca 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów (camera ready),

9 lipca 2011
15 lipca 2011 (przedłużony)
obniżona opłata konferencyjna.

Sponsorzy KSTiT 2011:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd Miasta Łodzi

Wydzial EEIiA PL

Sponsor rubinowy

Systemics-PAB

Sponsor bursztynowy

Technitel

Transfer Multisort Elektronik

Hetan