Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2010, Wrocław, 8-10 września 2010

Opłaty

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września 2011 roku na Politechnice Łódzkiej.Opłata konferencyjna obejmuje: udział w obradach, przerwy kawowe, obiady, dwa spotkania koleżeńskie, materiały konferencyjne zawierające teksty wygłoszonych referatów.
Rodzaj opłaty do 15 lipca po 15 lipca
Standardowa 750 zł 850 zł
Autorzy i współautorzy referatów 650 zł 750 zł
Osoby towarzyszące 350 zł 400 zł
Studenci, doktoranci 450 zł 550 zł

Aby wziąć udział w konferencji należy się zarejestrować online w systemie konferencyjnym oraz dokonać opłaty konferencyjnej. Podczas rejestracji można również dokonać wyboru i rezerwacji hotelu.

Opłaty będą przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej na konto bankowe:


58 1020 3352 0000 1202 0111 3182

PTETiS Oddział Łódź
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, Al. Politechniki 11
NIP 5261723697

Tytuł wpłaty: "KSTIT - opłata konferencyjna"

Opłaty konferencyjnej należy dokonać najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2011, a opłaty obniżonej do dnia 15 lipca. Datą dokonania wpłaty jest data uznania na rachunku bankowym konferencji.

Ważne daty

16 maja 2011
30 maja 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu,

13 czerwca 2011
21 czerwca 2011
2 lipca 2011 (przedłużony)
decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu,

17 czerwca 2011
29 czerwca 2011
7 lipca 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów (camera ready),

9 lipca 2011
15 lipca 2011 (przedłużony)
obniżona opłata konferencyjna.

Sponsorzy KSTiT 2011:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd Miasta Łodzi

Wydzial EEIiA PL

Sponsor rubinowy

Systemics-PAB

Sponsor bursztynowy

Technitel

Transfer Multisort Elektronik

Hetan