Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2010, Wrocław, 8-10 września 2010

Kontakt

Sekretariat KSTiT 2011:

Politechnika Łódzka
Instytut Elektroniki
ul. Wólczańska 211/215
90-924 Łódź

mgr inż. Anna Borowska-Terka
tel.: 42 631 26 15

lub

mgr Agnieszka Chmielewska-Pawlicka
tel.: 42 631 26 16

faks: 42 636 22 38

e-mail: kstit@eletel.p.lodz.pl

Poniżej znajduje się mapka dojazdu do "Budynku Trzech Wydziałów" B9, siedziby Instytutu Elektroniki, w której obędą sie sesje KSTiT 2011.

Czerwoną linią zaznaczono drogę dojazdu wewnątrz kampusu B - od portierni przy ul. Wólczańskiej 223 (w pobliżu skrzyżowania z ul. Czerwoną) do budynku B9.


Pokaż Kampus B na większej mapie

Ważne daty

16 maja 2011
30 maja 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu,

13 czerwca 2011
21 czerwca 2011
2 lipca 2011 (przedłużony)
decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu,

17 czerwca 2011
29 czerwca 2011
7 lipca 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów (camera ready),

9 lipca 2011
15 lipca 2011 (przedłużony)
obniżona opłata konferencyjna.

Sponsorzy KSTiT 2011:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd Miasta Łodzi

Wydzial EEIiA PL

Sponsor rubinowy

Systemics-PAB

Sponsor bursztynowy

Technitel

Transfer Multisort Elektronik

Hetan