Przeglądarka internetowa dla osób z wadami wzroku

Posted on Posted in projekty

Polityka medialna jest istotnym elementem kształtującym proces tworzenia i ewoluowania nowych mediów. Głównym kierunkiem jej działań jest odpowiedź na pytanie „Co zrobić aby, ukształtować system mediów i osiągnąć w nim założone cele?”. Jednym z celów polityki medialnej jest stworzenie mediów ogólnodostępnych. osób starszych do życia w społeczeństwie informacyjnym. Człowiek, nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie, nie posiadając odpowiednich kwalifikacji z zakresu technologii informacyjnej. Ludzie muszą angażować się w wymianę treści, informacji, doświadczeń, jak również w ocenę danych zamieszczonych przez innych użytkowników. Najprawdziwszą informacją staje się ta, która jest zweryfikowana oraz zaakceptowana przez jak największe grono ludzi o jak najszerszym zróżnicowaniu wiekowym. Do tego potrzebni są ludzie młodzi jak również dojrzali. Obecnie wpływ ludzi starszych w rozwój informacji, jaką możemy odnaleźć w Internecie jest niestety bardzo niski.

1.Projekt przeglądarki internetowej

Inspiracją do wykonania przeglądarki była misja firmy Google „Uporządkować informację całego świata i uczynić ją powszechnie dostępną i użyteczną”.

Opracowany program został zaprojektowany dzięki przeprowadzonym badaniom na temat  potrzeb osób starszych. Przeglądarka posiada wiele nowych funkcji opracowanych na podstawie analizy problemów zgłaszanych przez ankietowanych. Program został napisany w języku C#.

Głównym celem programu jest wspomaganie osób starszych, osób z wadami wzroku oraz z zaburzeniami motorycznymi podczas korzystania z Internetu. Przeglądarka ma być bardzo intuicyjna dla użytkowników podczas poruszania się po stronach internetowych. Celem było również dodanie niestandardowych funkcji, dzięki którym stanie się ona o wiele bardziej przyjazna dla użytkownika jak np. wysyłanie wiadomości sms, bądź sterowanie kursorem za pomocą dodatkowego kontrolera, innego niż standardowa mysz komputerowa lub automatyczne czytanie wybranych fragmentów tekstów.

 

Wyniki przeprowadzonych badań posłużyły przy projektowaniu przeglądarki. W celu zrobienia programu wykorzystano silnik przeglądarki Internet Explorer jako fragment gotowego narzędzia udostępnionego do wykorzystania oraz dalszych modyfikacji w środowisku programistycznym Microsoft Visual Studio. Głównym celem było zaprojektowanie takiej przeglądarki, która byłaby jak najbardziej intuicyjna podczas przeglądania stron WWW oraz dawała dodatkowe funkcjonalności, wpływające na zachęcenie użytkownika do korzystania z Internetu. Przeglądarka powinna posłużyć ponadto do przedstawienia możliwych sposobów wykorzystania Internetu w jak najlepszy a zarazem najprostszy sposób.

Dodatkowym elementem w porównaniu do klasycznych przeglądarek jest moduł, którego zadaniem jest przekierowanie użytkownika do serwisu internetowego, na którym posiada konto swojej elektronicznej poczty. Kolejnymi są moduł bramki sms, czytania wybranych fragmentów tekstów, moduł wydarzeń, telewizji oraz moduł, dzięki któremu użytkownik co dziennie będzie miał przedstawiony najlepszy artykuł według serwisu wikipedia.org. W tym celu napisano odpowiedni parser informacji wykorzystany na stronach wikipedii. Zastosowany ma zostać również moduł aby przeglądarka miała możliwość automatycznego uruchamiania przy starcie systemu.

2.Graficzny interfejs użytkownika:

Graficzny interfejs użytkownika

browser

 

Rysunek 1. Graficzny interfejs użytkownika

3. Zastosowane moduły

3.1 moduł wysyłania wiadomości SMS

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby starsze mają problem z obsługą telefonów oraz wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych. Dużą trudność sprawia im napisanie oraz wysłanie sms-a. Moduł wysyłania wiadomości sms wykonany został w celu umożliwienia użytkownikowi wysyłania wiadomości sms do swoich znajomych w bardzo prosty sposób.

Przy realizacji tego zadania wykorzystana została bramka sms o nazwie „ManiaSMS” dostępna na stronie internetowej www.maniasms.pl. „ManiaSMS” udostępnia API czyli interfejs programistyczny, gotowy do użycia w celu wysyłania smsów z własnego programu. Na poniższym rysunku znajduje się schemat przestawiający drogę wiadomości sms.

how_it_works

Rysunek 2. Schemat przedstawiający drogę wiadomości sms wysłanej z programu na telefon komórkowy.

send_sms

Rysunek 3. Widok panelu do wysyłania wiadomości SMS

Użytkownik, bądź opiekun osoby starszej ma możliwość zdefiniowania listy kontaktów, tak by kolejne wysłanie sms-a polegało jedynie na wybraniu kontaktu z dostępnej już bazy.

3.2 Moduł „Text to Speech”. Czytanie wybranych fragmentów tekstu.

Zadaniem tego modułu jest rozwiązanie problemu dotyczącego czytania długich artykułów oraz wszelkiego rodzaju tekstów, u osób z wadami wzroku. Użytkownicy u których występują zaburzenia wzrokowe, mimowolnie stają się wykluczeni ze śledzenia na bieżąco treści jakie są zamieszczane w serwisach WWW. Zazwyczaj potrzebują do tego okularów a i tak szybkość czytania długich tekstów jest niewielka. Owa przeglądarka wspiera programowo czytanie zaznaczonych fragmentów teksu. Wystarczy, że użytkownik odwiedzi daną witrynę WWW, zaznaczy interesujący go fragment tekstu oraz naciśnie przycisk odpowiadający za tę funkcję, następnie tekst będzie przeczytany przez lektora w języku polskim. Do rozwiązania tego zadania wykorzystana została biblioteka Microsoft.Speech oferowana przez firmę Microsoft. Biblioteka ta daje możliwości typu „Text to Speech” oraz „Speech to Text”. W programie użyta została funkcjonalność typu „Text to Speech”. Wgrany został również lektor w języku polskim, gdyż biblioteka w podstawowej wersji zawiera jedynie lektora w języku angielskim. Zainstalowane też zostało odpowiednie SDK – Microsoft Speech Platform SDK (x64) v11.0. Podczas testowania działania automatycznego czytania, sprawdzone zostało czytanie zaznaczonego fragmentu, którego odczyt trwał powyżej 3 minut.

3.3 Moduł dodatkowego kontrolera

Moduł dodatkowego kontrolera to rozwiązanie skierowane do osób z zaburzeniami motorycznymi. Poruszanie się po witrynach internetowych sprawia im bardzo dużo problemów ze względu na to, że ograniczenie ruchomości rąk utrudnia korzystanie z myszy komputerowej. Opracowane rozwiązanie ma za zadnie wspierać osoby z niedowładami ręki lub drżeniem ręki, które uniemożliwiają precyzyjne wykonywanie ruchów, wymagające użycia odpowiedniej siły jaka jest potrzebna do sterowania myszą komputerową. Ponadto w przypadku osób z niedowładem problematyczne może się okazać ułożenie ręki na stole umożliwiające kontrolowane przesuwanie myszki. W opracowanej przeglądarce został programowo dodany dodatkowy kontroler jakim jest pad, wykorzystywany głównie w grach komputerowych. Rozwiązanie to wykorzystuje program Xpadder, który został wcześniej pobrany z sieci po czym dodano do niego nasz kontroler i odpowiednio oprogramowano. Przeglądarka uruchamia dodatkowy program umożliwiający pracę kontrolera. Poniżej znajduje się fragment kodu odpowiadający za uruchomienie programu Xpadder.

Na rysunku 4 przedstawiono zdjęcie kontrolera umożliwiającego obsługę przeglądarki internetowej wraz z konfiguracją oprogramowanych przycisków zgodnych z funkcjonalnością myszki komputerowej.

controller

Rysunek 4. Kontroler do obsługi przeglądarki

Po lewej stronie kontrolera znajduje się joystick odpowiadający za zmianę położenia kursora w programie. Przycisk o numerze 3, posiada funkcjonalność taką samą jak lewy przycisk myszy, mianowicie akceptowanie wyboru, operacji. Przycisk o numerze 4 odpowiada prawemu przyciskowi myszy.

Domyślnie funkcja dodatkowego kontrolera jest wyłączona. Może ona zostać uruchomiona przez administratora bądź użytkownika przeglądarki poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu Ustawienia -> ogólne.

One thought on “Przeglądarka internetowa dla osób z wadami wzroku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *