Projekty

 • Projekt Canis

  Date: 28 December 2019

  Członkowie Naszego Koła Naukowego na początku roku zgłosili chęć uczestnictwa w “Smart Campus - krok w kierunku inteligentnego kampusu”. Nasze zgłoszenie znalazło się w trójce projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach tego konkursu o czym informowaliśmy na początku marca bieżącego roku. Celem realizowanego przez Nas projektu było stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej ...

 • Projekt LOKKOM

  Date: 7 September 2016

  Członkowie koła SKN Telin brali czynny udział w projekcie badawczym LOKKOM. W ramach projektu zrealizowana została aplikacja mobilna wykorzystująca zaawansowane algorytmy do wyznaczania lokalizacji. Aplikacja została zrealizowana w technologii Android. Podczas implementacji algorytmów wykorzystano oprogramowanie Matlab oraz Octave. Ze względu na fakt iż projekt jest w ciągłej realizacji artykuł stanowi tylko wzmiankę o ...

 • Przeglądarka internetowa dla osób z wadami wzroku

  Date: 25 April 2016

  Polityka medialna jest istotnym elementem kształtującym proces tworzenia i ewoluowania nowych mediów. Głównym kierunkiem jej działań jest odpowiedź na pytanie „Co zrobić aby, ukształtować system mediów i osiągnąć w nim założone cele?”. Jednym z celów polityki medialnej jest stworzenie mediów ogólnodostępnych. osób starszych do życia w społeczeństwie informacyjnym. Człowiek, nie ...

 • Uproszczone modele ciała człowieka do badania anten nasobnych

  Date: 25 April 2016

  W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania systemami typu WBAN (ang. Wireless Body Area Network). Pozwalają one min. na długotrwałe monitorowanie parametrów życiowych i ocenę kondycji fizycznej człowieka w sposób, który w minimalnym stopniu ogranicza wygodę użytkownika. Projektowanie tego typu systemów wiąże się z koniecznością wykonania symulacji komputerowych oddziaływania ...

 • System radiowy wspomagający lokalizację ludzi w budynkach

  Date: 25 April 2016

  Tematyka związana z lokalizacją ludzi i przedmiotów jest obecnie bardzo intensywnie rozwijającą się gałęzią nowoczesnych technologii. Oprócz metod stosowanych do określania położenia wykorzystujących sygnał GPS i pozwalających na wyznaczanie lokalizacji na zewnątrz budynków, tworzone są nowe rozwiązania umożliwiające nawigację ludzi wewnątrz pomieszczeń. Celem pracy dyplomowej jest projekt i realizacja systemu wspomagającego ...

 • Pulsometr

  Date: 25 April 2016

  Celem projektu było zrealizowanie czujnika tętna. Projektowany czujnik miał działać na bazie sygnałów elektrycznych pochodzących od ludzkiego serca - w sposób podobny do elektrokardiografu. Dobór układu wzmacniacza. Po rozeznaniu rynkowym (m.in. produkty Analog Devices, Texas Intruments), wybrany został układ Analog Devices AD8232. Jest to układ wzmacniacza precyzyjnego przeznaczonego specjalnie do pomiarów EKG. Posiada ...

 • Pomiar parametrów anten

  Date: 25 April 2016

  Projekt polegał na realizacji aplikacji komputerowej umożliwiającej pomiar charakterystyki anten radiowych. Badanie polega na zmianie orientacji anteny odbiorczej względem nadawczej w zakresie 0-360o. Do tego celu wykorzystano stół obrotowy oraz cyfrowy analizator widma FSH8 firmy Rohde&Schwarz. Rys. 1. Sterownik stołu obrotowego   Rys. 2. Stanowisko pomiarowe Rys. 3. Panel główny aplikacji Rys. 4. Wykres charakterystyki anteny ...

 • Aplikacja mobilna dla dozownika leków

  Date: 25 April 2016

  Projekt aplikacji mobilnej służącej do bezprzewodowego zarządzania urządzeniem do automatycznego dozownika leków zrealizowana w technologii Android. Pozwala na bezprzewodową komunikację z urządzeniem za pomocą bezprzewodowej transmisji Bluetooth. Aplikacja jest skierowana dla dwóch typów użytkowników: - pacjenta - opiekuna pacjenta, osoby która uzupełnia dawki leków pacjentów. Moduł pacjenta: - Umożliwia podgląd leków zażywanych w danym ...

 • Automatyczny dozownik leków

  Date: 25 April 2016

   Automatyczny dozownik do lekarstw, to urządzenie mające za zadanie wspomaganie opieki nad osobami przyjmującymi znaczne ilości lekarstw. Dzięki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej możliwym stało się zaimplementowanie różnych funkcji wpływających na poprawę jej jakości. Główną funkcją urządzenia jest dozowanie przygotowanych porcji lekarstw trzy razy w ciągu doby przez cały tydzień.  Zasobnik na lekarstwa ...

 • E strażak

  Date: 25 April 2016

  System tekstroniczny do monitorowania funkcji życiowych oraz oceny ergonomiczności prototypów nazywany jest dalej systemem ćwiczebnym. System ćwiczebny realizuje funkcje opisanych w umowie: NR 0014/R/ID1/2011/01 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU Nr OROB 0014 Ol/ID 14/1 NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA. Zadaniem systemu jest weryfikacja ergonomiczności odzieży strażackiej oraz ocena wydolności organizmu kadetów podczas ćwiczeń ...

Skontaktuj się z nami