Thesis writing rules

Proszę przestrzegać zasad zawartych w “Informacje dla dyplomantów przygotowujących dysertacje magisterskie”, opracowanie Sławomir Hausman, (IE PŁ 2007). Poniższe wskazówki są uzupełnieniem tego dokumentu.

Uwaga: tytuł pracy oraz tytuł w wersji angielskiej muszą być zgodne z tytułami zgłoszonymi na karcie wyboru pracy!

Niezbędne dokumenty, załączniki można znaleźć stronie Instytutu Elektroniki.

Treść pracy (p. 4) należy wydrukować dwustronnie. Przed złożeniem pracy z Instytutu Elektroniki należy pobrać okładki, pracę należy obłożyć (nie bindować) – aktualne wymagania – proszę spytać podczas pobierania okładek.

Zawartość pracy

 • w pracy nie należy szczegółowo opisywać wykorzystanych narzędzi, np. struktury plików w projekcie (środowisko programistyczne tworzy ją automatyczne),
 • nie należy kopiować dokumentacji, np. w przypadku systemu Android nie należy zamieszczać diagramu z cyklem życia aktywności (jest przecież w dokumentacji, którą cytujemy), szczególnie, jak nasza aplikacja i tak nie spełnia wymogów związanych z obsługą zdarzeń związanych z cyklem życia aplikacji:)
 • w dzisiejszych czasach zamieszczanie zdjęcia telefonu w pracy inż. jest zbędne, chyba każdy wie, jak wygląda telefon. Oczywiście możemy zamieścić zdjęcia telefonu z uruchomioną naszą aplikacją, szczególnie jeśli chcemy coś pokazać istotnego (np. wynik działania aplikacji w terenie)

Uwagi stylistyczne:

 • należy unikać stylu pierwszej osoby, wskazane są zwroty bezosobowe (W pracy omówiono…),
 • należy unikać przekazywania bezpośredniej informacji o swoim doświadczeniu (np. od X lat zajmuję się tematyką związaną z moją pracą), swoje doświadczenie należy wykazać poprzez: obiektywne komentarze, dyskusję uzyskanych wyników, dyskusję doboru technologii do postawionego zadania oraz uniwersalność i możliwości rozbudowy projektu,
 • jeśli w pracy występuje wiele skrótów, warto zamieścić dodatek wyjaśniający ich znaczenie z krótkim opisem,

Odnośniki do literatury:

 • jeśli w pracy zamieszczamy jakieś informacje statystyczne (np. podział rynku urządzeń mobilnych), należy zawsze zamieścić źródło oraz informacje o czasie, którego te dane dotyczą – np. W tabeli zamieszczono podział rynku urządzeń mobilnych w 2 kwartale 2010 roku [1].
 • jeśli, np. uzasadniając dobór elementów, podajemy w pracy parametry, należy wskazać, skąd pochodzą te informacje, np. Układ umożliwia transmisję z szybkością …. i posiada interfejs … [2].

Odnośniki do rysunków, tabel itp.:

 • do każdego obrazka/tabeli powinien być odnośnik w tekście. Nie można wstawić rysunku bez powoływania się na niego w tekście,
 • należy unikać sformułowań na powyższym rysunku, na rysunku poniżej, rysunek przedstawia itp. Prawidłowo: Na rysunku 12 pokazano…, Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób podłączenia rezystora (Rys. 4).
 • jeśli rysunek/tabela nie jest naszego autorstwa, należy podać, skąd został pobrany. Można to zrobić w formie przypisu, lub podając potrzebną informację w nawiasie, np. Rys. 2 Logo Politechniki Łódzkiej (źródło: www.p.lodz.pl). Jeśli rysunek pochodzi ze strony/publikacji, która jest cytowana w pracy, można podać jako źródło referencję do publikacji. np. Rys.3 Wynik działania algorytmu detekcji konturów [1].
 • jeśli rysunek jest robiony na podstawie jakiegoś innego rysunku, podajemy (na podstawie: ….)
 • kody źródłowe: należy unikać dłuższych kodów źródłowych. Jeśli istnieje potrzeba zamieszczenia fragmentu kodu źródłowego, rezultatu zwracanego np. z serwera itp. należy zastosować czcionkę Courier, usunąć interlinię oraz fragment kodu podpisać np. w postaci: Listing X. Rezultat zwracany na zapytanie z serwera… . Odwołanie w tekście pracy: np. na listingu 1 pokazano…

Tytuły rozdziałów/podrozdziałów

 • każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony – sugerowana liczba rozdziałów w pracy 5-7,
 • tytuły podrozdziałów/rozdziałów powinny informować czytelnika czego dotyczy dany fragment tekstu, np. zamiast “Część teoretyczna” lepiej napisać “Metody rekonstrukcji sceny na podstawie informacji obrazowych”, zamiast “Przegląd podobnych rozwiązań” -> “Przegląd metod detekcji podłoża w scenie”

Wskazówki edycyjne:
a) ogólne:

 • krótkie, jednoliterowe wyrazy, należy przenieść do nowej linii (tzw. twarda spacja, w MS Word: Ctrl + Shift + Spacja) (tylko język polski)
 • treść akapitów należy wyjustować, 
 • przed oddaniem pracy należy sprawdzić, czy nie ma błędów ortograficznych
 • spis treści powinien być zgodny z tytułami rozdziałów i podrozdziałów pracy

b) schematy układów elektronicznych:

 • schematy powinny być czytelne, w razie potrzeby można wydzielić obwody w schemacie (np. sekcja zasilania, sekcja wykonawcza) i zamieścić je osobno
 • nie nakładać oznaczeń tekstowych na symbole,
 • należy zamieścić wartości elementów (rezystorów, kondensatorów itp.) w schematach,

c) Warto rozważyć wykorzystanie środowiska LaTeX do składu pracy. Pomimo większej, niż w przypadku edytorów WYSWIG, pracy wejścia, nanoszenie poprawek w postaci zmiany rozdziałów, podrozdziałów, dodawania nowych rysunków, równań, budowanie spisów treści, indeksów, definicji itp. to czysta przyjemność…

Cytowania

– odnośnik do literatury stawiamy zawsze przed znakiem interpunkcyjnym, tak jak w przykładzie [1]. (a nie: tak jak w przykładzie.[1])

– w przypadku cytowania książek należy podać pełne dane: autorzy, tytuł, wydawnictwo, data wydania, itp.

– cytowanie “linków”:

[2] Witryna internetowa producenta aplikacji udźwiękawiających przeznaczonych dla telefonów komórkowych: http://www.codefactory.es/en/ (strona dostępna 14.04.2012 r.)

Inne wskazówki:

Sławomir Hausman, “Informacje dla dyplomantów przygotowujących dysertacje magisterskie”http://www.eletel.p.lodz.pl/docs/dyplomy/inf_sh_2007.pdf (strona dostępna 14.04.2012 r.)