Architektura komputerów

Biblioteka do obsługi LCD:

http://www.jump.to/fleury  lub starsza wersja

Program Megaload: http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/30/megaload/

Ustawianie stałej F_CPU w Atmel Studio
Ustawianie stałej F_CPU w Atmel Studio

Wyjaśnienie w sprawie konieczności inicjalizacji wskaźnika stosu (rejestr SP):

Wskaźnik stosu w mikrokontrolera musi być zainicjalizowany. Prawidłowe działanie programu w przypadku braku inicjalizacji w programie spowodowane jest zastosowaną metodą programowania. Po resecie uruchamiany jest bootloader (w którym jest zaimplementowana inicjalizacja wskaźnika stosu), zatem po uruchomieniu właściwego programu rejestr SP jest już odpowiednio zainicjalizowany.