New projects

Propozycje tematów prac dyplomowych

1. System automatycznego kategoryzowania punktów użytecznych (inż./mgr)

Points of Interests categorization system

Opiekunowie: P. Skulimowski, P. Korbel

Celem pracy jest opracowanie biblioteki pozwalającej na automatyczną kategoryzację punktów POI (ang. Point of Interest) na podstawie ich nazwy lub opisu.  Wynikiem pracy będzie biblioteka pozwalająca na zbudowanie drzewa zależności pomiędzy kategoriami (podział na kategorie i podkategorie). Należy także napisać prostą aplikację demonstrującą możliwości biblioteki.

Opcja mgr – klasyfikacja na podstawie analizy zachowania użytkowników, crowdsourcing.

2. Wieloźródłowa biblioteka udostępniająca punkty użyteczne dla platformy Android (inż./mgr)

Multi-source Points of Interests library  for Android Operating System

Opiekunowie: P. Skulimowski, P. Korbel

Celem pracy jest opracowanie biblioteki dostarczającej listę punktów użytecznych (ang. POI – Point of Interests) na podstawie danych uzyskanych z różnych źródeł: Google Places, Open Street Map, pliki z listą punktów. Biblioteka powinna być wyposażona w funkcję filtrowania punktów, wg wskazanego przez użytkownika obszaru. Platforma docelowa: Android. Należy także napisać prostą aplikację demonstrującą możliwości biblioteki.

Problem: spójny interfejs do różnorodnych systemów, może np. wystąpić konieczność mapowania kategorii między systemami źródłowymi.

3. Biblioteka wspomagająca rozpoznawanie gestów dla urządzeń z systemem Android (inż./mgr)

Gesture recognition library for Android devices

Opiekunowie: P. Skulimowski, P. Korbel

Celem pracy jest opracowanie biblioteki pozwalającej na rozpoznawanie gestów na podstawie informacji z ekranów wielodotykowych (multi-touch) oraz danych z czujników inercyjnych. W pierwszej części pracy należy zaproponować alfabet gestów dla celów komunikacji z oprogramowaniem telefonu. Druga część pracy polega na napisaniu prostej aplikacji demonstrującej działanie zaprojektowanej biblioteki. Biblioteka zostanie wykorzystana w aplikacji wspomagającej osoby niewidome.

4. Projekt i wykonanie inteligentnego zegarka (inż.)

Design and assembly of a smartwatch

Opiekunowie: P. Skulimowski, P. Poryzała

Celem pracy jest projekt i zbudowanie inteligentnego zegarka wyposażonego w interfejs Bluetooth 4.0. Urządzenie powinno być wyposażone m.in. w ekran dotykowy, czujniki przyspieszeń. Szczegółowe zadania: dobór elementów, wykonanie płytki PCB, uruchomienie urządzenia, opracowanie programu testowego na dowolną platformę (telefon, komputer) pozwalającego na komunikację z urządzeniem.

5. Program wspomagający aktywność fizyczną dla inteligentnych zegarków z systemem Tizen (inż.)

Application aiding physical activity for Tizen based smartwatches

Opiekunowie: P. Skulimowski, P. Korbel

Celem pracy jest opracowanie aplikacji dla inteligentnego zegarka (smartwatch) pozwalającego na monitorowanie aktywności fizycznej. W pracy należy zaimplementować algorytmy wykorzystujące techniki przetwarzania sygnałów: analiza danych z czujników zegarka. Szczegółowe funkcje programu do uzgodnienia z opiekunem pracy.