Awarded theses

  1. Maciej Janeczek „Adaptacyjny algorytm wyznaczania mapy dysparycji dla procesora graficznego” – 2 nagroda w konkursie Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich na najlepszą pracę dyplomową magisterską wykonaną na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2016/2017.
  2. Izabela Borowiecka – “Mobilny system wspomagania nauki matematyki dla osób słabowidzących” – Wyróżnienie w konkursie Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich na najlepszą pracę dyplomową inżynierską wykonaną na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2013/2014.
  3. Karol Matusiak – “Rozpoznawanie obiektów w obrazach scen trójwymiarowych z wykorzystaniem implementacji algorytmu SIFT dla urządzeń mobilnych” – nagroda w V edycji konkursu TT Hi-Tech na najlepszą pracę magisterską w roku akad. 2012/2013
  4. Adam Łutkowski – „System optycznego przekazywania informacji dla osób niewidomych z wykorzystaniem telefonu z systemem operacyjnym Android” – wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską organizowanym przez Oddział Łódzki SEP w 2012
  5. Mateusz Owczarek – „System syntezy mowy dla platformy ARM Cortex-M4” – wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową magisterską organizowanym przez Oddział Łódzki SEP w 2012
  6. Karol Matusiak “Identyfikacja obiektów miejskich w scenie rejestrowanej przez urządzenie mobilne” – wyróżnienie w konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową inżynierską wykonaną na Wydziale Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2010/2011