Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2011, Łódź, 14-16 września 2011

Zaproszenie do udziału

Przewodniczący Sympozjum w imieniu Komitetu Sterującego, Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXVII Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2011, które odbędzie się w dniach 14–16 września 2011 roku na Politechnice Łódzkiej. Tematem przewodnim będzie tym razem

TELEKOMUNIKACJA I TELEINFORMATYKA DLA RATOWANIA ŻYCIA I OCHRONY ZDROWIA


Organizatorem dwudziestego siódmego Sympozjum jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej we współpracy z Odziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.Cele sympozjum
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się telekomunikacją i teleinformatyką,

  • Prezentacja osiągnięć naukowych i technicznych oraz trendów rozwojowych i zagadnień normalizacyjnych z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki,

  • Przedstawienie i dyskusja problemów związanych z wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań w kraju i na świecie,

  • Propagowanie wiedzy telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.


Sponsor "Złotych Cyborgów"
Sprint Cyborg

Ważne daty

16 maja 2011
30 maja 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu,

13 czerwca 2011
21 czerwca 2011
2 lipca 2011 (przedłużony)
decyzja Komitetu Programowego o przyjęciu referatu,

17 czerwca 2011
29 czerwca 2011
7 lipca 2011 (przedłużony)
pełny tekst referatu przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów (camera ready),

9 lipca 2011
15 lipca 2011 (przedłużony)
obniżona opłata konferencyjna.

Sponsorzy KSTiT 2011:


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd Miasta Łodzi

Wydzial EEIiA PL

Sponsor rubinowy

Systemics-PAB

Sponsorzy bursztynowi

Technitel

Transfer Multisort Elektronik

Hetan